مشخصات ضابطه

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل

ضوابط مالی قراردادی ,
1398/03/21
1398/03/20
1397/07/18
1398/03/20
98/135585
گروه 1 (لازم‌الاجرا)
21031305-98/135585
تعديل مابه‌التفاوت نرخ ارز
كارفرما , تغييرات ارز
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/03/25دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل  32048