مشخصات ضابطه

دستورالعمل نگارش (تايپ) و آماده سازي نشريه

ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1396/06/29
1396/06/29
1396/06/29
1388/02/15
0707
بدون دستور العمل
23010319-1388-0707-0-0-FA
نگارش
اداري , عمومي
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/06/29صفحه كليد عربي فارسي شده 64 بيت ويندوز  210
2 1395/07/12قلم هاي فارسي استاندارد  556
3 1396/06/29پيوست راهنماي جامع تدوين گزارش  285
4 1396/06/29صفحه كليد عربي فارسي شده مك  87
5 1398/05/30مبدل زرنگار به آر تي اف  21
6 1398/05/30دستورالعمل نگارش و آماده سازي نشريات و ضوابط (قطع A4 / تك ستوني)  92
7 1398/05/30دستورالعمل نگارش و آماده سازي نشريات و ضوابط (قطع A4 / تك ستوني)-قالب نمونه دستورالعمل  113
8 1398/05/30قلم‌هاي اتوكد فارسي  113