مشخصات ضابطه

دستورالعمل اكتشاف مواد معدني به روش هيدروژئوشيميايي

Instruction for Hydrogeochemical Exploration
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1398/09/04
1398/09/02
1399/01/01
1398/09/02
98/485531
0774
گروه 3 (لازم‌الاجرا)
09010115-1398-0774-0-0-FA
اكتشاف معدن روش هيدروژئوشيميايي
اكتشاف , دستورالعمل‌هاي اجرايي
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/09/04دستورالعمل اكتشاف مواد معدني به روش هيدروژئوشيميايي  192