مشخصات ضابطه

قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات

ضوابط مالی قراردادی ,
1398/10/09
1398/03/12
1398/03/21
1398/03/15
364/19091
اجباري
28020324-364/19091
ارجاع كار مناقصه مزايده
قانون (طرح/ لايحه/اصلاح) , تنظيم كننده (رگولاتوري) , مشاركت و تامين منابع مالي , عمومي , ضوابط عمومي معاملات , ضوابط ارجاع كار پيمانكاري
اين قانون جايگزين دو نسخه سال‌هاي 1376 و 1391 شده است.
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/10/09قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات  1157