مشخصات ضابطه

ضوابط طراحي لرزه‌اي ساختمان‌ها

ضوابط فنی (نشریه) , ضوابط مالی قراردادی ,
0
فارسی
1398/10/22
1398/10/22
1398/10/22
1398/10/22
98/605444
2800
گروه 1 (لازم‌الاجرا)
03010107-1398-2800-0-0-FA
طراحي لرزه‌اي
سازه , ضوابط طراحي , ساختمان , مديريت بحران - كاهش خطرپذيري زلزله , طراحي جزئيات اجرايي
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/10/22ضوابط طراحي لرزه‌اي ساختمان‌ها  1747