مشخصات ضابطه

تعرفه خدمات نقشه‌برداري سال 1399

ضوابط مالی قراردادی ,
1399/04/02
1399/03/31
1399/01/01
1399/03/31
99/142014
گروه 2 (لازم‌الاجرا)
21091109-99/142014
نقشه‌برداري تعرفه مشاور
مشاور , خدمات نقشه‌برداري , ساخت , راه‌اندازي , تحويل , بهره‌برداري , نگهداري
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1399/04/02تعرفه خدمات نقشه‌برداري سال 1399  14940