مشخصات ضابطه

راهنماي ارزيابي ايمني ساختمان‌ها پس از زلزله

Guideline for Post-Earthquake Rapid Assessment of Bulding
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1399/11/15
1399/11/14
1400/04/01
1399/11/14
99/609557
0832
گروه 3 (لازم‌الاجرا)
32060115-1399-0832-0-0-FA
زلزله بازسازي (مرمت)
مديريت بحران - بازسازي , دستورالعمل‌هاي اجرايي , سازه , ساختمان
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1399/11/15راهنماي ارزيابي ايمني ساختمان‌ها پس از زلزله  1623